Erelonen en kosten

Transparantie is ons codewoord.

Het eerste gesprek is verkennend, hierbij wordt altijd duidelijk toegelicht hoe gefactureerd zal worden.

Ons kantoor hanteert een tarief van € 60 (excl. 21% BTW) voor een eerste mondeling advies. Dit bedrag wordt uiteraard verrekend indien uw dossier nadien verdere behandeling behoeft.

Duidelijkheid over de kostprijs van onze dienstverlening is van het grootste belang.

Het antwoord op de vraag wat de dienstverlening kost is van essentieel belang bij het nemen van de beslissing beroep te doen op een advocaat.

In principe hanteren wij een basisuurtarief van 130,00 €/uur (excl. 21% BTW). Aangepaste tarieven kunnen afgesproken worden naargelang de aard van het dossier of voor speciale materies.

Andere factoren zoals het spoedeisend karakter, het belang van de zaak of de moeilijkheid van de materie spelen ook hun rol. Specifiek voor incasso van (handels-)vorderingen is uiteraard maatgevend de omvang en de snelheid waarmee het voor u ingevorderde bedrag wordt gerecupereerd. Wij opteren in dit soort dossiers voor een deel van het gerecupereerde bedrag, dat in sommige gevallen betaald wordt door de tegenpartij.

Het is zeer moeilijk vooraf een 100 % juiste inschatting te doen van de te verwachten totale kost omdat deze afhankelijk is van het verloop van het dossier, de houding van de tegenpartij, het al dan niet snel afhandelen van het dossier door de rechtbank, etc…

De behandeling volgens het principe “no cure no pay” (de volledige verloning van de diensten op basis van het bereikte resultaat) is anders dan in sommige ons omringende landen, met name de Angelsaksische wereld in België verboden.

Wel is de wetgever tegemoetgekomen aan de verzuchting van de rechtzoekende om een deel van de kosten en erelonen van de advocaat ten laste te leggen van de partij die het geding verliest, de zogenaamde rechtsplegingsvergoeding.

In elk geval is een correcte communicatie over de kosten en erelonen voor ons een heilig principe zodat u op elk ogenblik weet waar u aan toe bent.

Kantoorkosten 

Naast de intellectuele prestaties die vergoed worden door het ereloon vergt de behandeling van uw dossier ook kosten. Deze kosten dekken niet enkel de infrastructuur van het kantoor doch ook de uitrusting en bibliotheek en last but not least de lonen van onze drie administratieve medewerksters.

Onze administratieve krachten Ingrid en Frieda die instaan voor het onthaal, de kantoororganisatie en het verwerken van de immense papierstromen in het kantoor zorgen dankzij hun jarenlange ervaring en inzet voor de soepele werking van het kantoor.

De meest billijke manier om deze kosten te berekenen is per éénheid. Opgelet de tijd nodig voor de behandeling van het dossier worden eveneens gerekend.

  • Opening dossier (eenmalig forfait) : € 50,00
  • Briefwisseling :  13,00 €/per begonnen blad dactyli
  • Copies :  0,50 €/per blad
  • Scannen of faxen :  2,50 €/per blad
  • Bankverrichtingen :   1,50 €/per overschrijving
  • Verplaatsingen : 1,00 €/ per km vanaf het kantoor

 

Gerechtskosten

De gerechtskosten, bijvoorbeeld de kosten van gerechtsdeurwaarders, gerechtsdeskundigen en griffierechten worden aan u doorgerekend, zoals aan ons gefactureerd.

Indien u BTW-plichtig bent, zal u doorgaans deze factuur rechtstreeks van de gerechtsdeurwaarder ontvangen.

Het is uiteindelijk de rechter die bepaalt welke partij de gerechtskosten moet dragen. Meestal betreft dit de zogenaamde “in het ongelijk gestelde partij”.

Ons kantoor recupereert in voorkomend geval dan deze kosten van deze “in het ongelijk gestelde partij.”