Mr Jan Lambert

 IMG_2421 

Mr. Jan LAMBERT werd geboren te Kortrijk op 31 maart 1957.

Na zijn middelbare studies Grieks-Latijns aan het Sint-Barbara-Jezuïetencollege te Gent ging hij rechten studeren te Leuven en behaalde het diploma als licentiaat in de rechten met onderscheiding in 1981.

Aan de Universiteit te Gent werd hij nog licentiaat in de criminologie op 25 juni 1982 met een verhandeling getiteld: “toezicht op de ouderlijke macht”.

Hij begon aan de balie van Hasselt in 1982 en werd er na drie jaar opgenomen op het Tableau van de Orde van Advocaten te Hasselt.

In 1999 – 2000 volgde hij een opleiding te Antwerpen als bemiddelaar in familiezaken en werd in 2002 benoemd als plaatsvervangend Rechter van het Tweede kanton en sinds 2016 ook van het Eerste kanton te Hasselt.

Tevens is hij houder certificaat bijzondere opleiding Jeugdrecht.

Mr. LAMBERT is voornamelijk gespecialiseerd in het familierecht in al zijn facetten, verzekeringen en strafrecht.

Hij spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans en Engels.

Specialisatie

  • Personen – en Familierecht (echtscheidingen, vereffening-verdeling, bemiddeling) en Jeugdrecht.
  • Verzekeringen (gemeenrecht), huur en handelshuur, strafrecht (incl. verkeersrecht).

 

Rechtstreeks emailbericht naar  jan@advocatenlambert.be