Advocaten stappen digitale tijdperk binnen

De laatste jaren is de advocatuur in een digitale stroomversnelling terecht gekomen. Cloudsystemen en online bibliotheken zijn de norm geworden, GSM’s zijn vervangen door smartphones en oude telefoontoestellen worden ingeleverd voor nieuwe VOIP systemen.

Met de komst van het nieuwe DPA platform, trekt de advocatuur – samen met justitie – volop de kaart van de digitalisering (bron JUBEL).

 

Eerder werd reeds het faillissementsdossier via het digitaal platform REGSOL verplicht gesteld.

Digitalisering is ongetwijfeld de toekomst, daartegenover staat het gegeven dat de technologie nog niet volledig uitgerijpt is, en aanleiding geeft tot talloze gebreken en praktische problemen.

Vergeten we ook niet dat deze systemen zeer duur zijn en door de gebruikers betaald moeten worden, waardoor Justitie na onophoudelijke prijsverhogingen steeds onbereikbaarder wordt voor de modale burger die niet beroep kan doen op de tweedelijnsbijstand.